Het OCMW-bestuur van Zelzate gaat over tot de tijdelijke contractuele aanwerving van een

DEELTIJDS MAATSCHAPPELIJK WERKER NIVEAU B1 - B3 (M/V/X)

                                           MIN 19U/WEEK - MAX 30.40/WEEK VOOR BEPAALDE DUUR

                                                        en aanleg wervingsreserve voor 1 jaar

 

VOORWAARDEN:

         een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (uittreksel uit het strafregister)

         de burgerlijke en politieke rechten genieten

         medisch geschikt zijn

         de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben

         uiterlijk de dag van de aanstelling houder zijn van het diploma van bachelor in het sociaal agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma OF het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of daarmee gelijkgesteld diploma

         houder zijn van een rijbewijs B

         slagen in een selectieprocedure (gestructureerd interview met een functie specifieke selectie-techniek)

         ervaring op een sociale dienst is een pluspunt

 

TAKEN:

         het recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren, om mensen in staat te stellen:

         Een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid;

         Om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving;

         Hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren.

         Samen met de persoon of het gezien een sociaal begeleidingsplan opstellen en opvolgen, de situatie en de behoeften van de persoon analyseren, individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten en beleidsorganen, de persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen, de persoon doorverwijzen naar bevoegde instanties, aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen.

         Sociale projecten van de organisatie (helpen) uitwerken, samenwerkingsverbanden stimuleren en mee helpen uitbouwen.

 

AANBOD:

         Deeltijds (min 19 uur/week max 30.40 uur/week) tijdelijk contract tot 31 december 2021

         Salaris op basis van weddeschaal B1-B3 (bruto maandwedde: min.  2.460,78 - max.  3.321,34)

         Glijdend uurrooster

         Maaltijdcheques

         Fietsvergoeding

 

Voor algemene informatie i.v.m. de betrekking: Sociale dienst de heer Bart Cornelis: bart.cornelis@zelzate.be  

 

De selectieprocedure bestaat uit een interview + proef en zal doorgaan dinsdag 3 maart 2021  (het juiste uur wordt later aan de kandidaten doorgegeven per email).

 

Bezorg ons uw kandidatuur en CV met uittreksel uit het strafregister van max 3 maanden en een kopie van uw diploma ten laatste op 19 februari 2021 (datum poststempel is bepalend)

         per brief: OCMW Bestuur, Kleine Landeigendomlaan 2a, 9060 Zelzate

         per mail: personeelsdienst@zelzate.be

 

! ENKEL VOLLEDIGE KANDIDATUREN (= SOLLICITATIEBRIEF + CV + UITTREKSEL STRAFREGISTER + KOPIE VEREISTE DIPLOMA) OP UITERSTE DATUM VAN INDIENING WORDEN IN AANMERKING GENOMEN!


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Vacatures > Sociale Dienst
Laatst aangepast op : 5/02/2021

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten