Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar de gemeente en OCMW Zelzate in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de lokale besturen met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie, zoals vastgesteld in de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2021

 Meer info: 606__Zelzate_CORONA_-_protocol_contactopsporing_-_
______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Actueel > Actueel > Protocol AZG
Laatst aangepast op : 26/03/2021

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten