Vacature tijdelijke halftijds begeleid(st)er (m/v/x) buitenschoolse opvang/kinderopvang (C1-C2)
Agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn
vacature assistent-diensthoofd technische dienst

5/17/2021 Vacature tijdelijke halftijds begeleid(st)er (m/v/x) buitenschoolse opvang/kinderopvang (C1-C2)
OCMW ZELZATE
Het OCMW-bestuur van Zelzate gaat over tot een tijdelijke contractuele aanwerving van
1 HALFTIJDS BEGELEID(ST)ERS (19/38) (M/V/X)
VOOR DE BUITENSCHOOLSE OPVANG/KINDEROPVANG NIVEAU C1 – C2
vervangingscontract + aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar
VOORWAARDEN:
− een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (uittreksel uit het strafregister – model 2 - dat max. 3 maanden oud en actueel is)
− de burgerlijke en politieke rechten genieten
− medisch geschikt zijn
− de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
− vereiste studies:
• BSO 3de graad kinderzorg, begeleider in de kinderopvang
• TSO 3de graad jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheids- en welzijnswetenschappen, sociaal technische wetenschappen, bijzondere jeugdzorg, verpleegaspirant
• Een gelijkgesteld kwalificatiebewijs
− slagen in de verkorte selectieprocedure (gestructureerd interview op basis van het CV)
TAKEN FUNCTIE VAN BEGELEIDER:
− Instaan voor de opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar voor- en na de schooluren, op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen.
− Kinderen begeleiden bij de dagelijkse handelingen met de nodige aandacht voor verzorging, hygiëne en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.
− Creëren van spelmogelijkheden en activiteiten op maat van de kinderen.
− Contacten leggen met ouders. Informatie uitwisselen met het team.
AANBOD:
− Halftijds (19 uur/week) vervangingscontract (wegens ziekte)
− Salaris op basis van weddeschaal C1-C2 volgens prestatiebreuk (bruto voltijdse maandwedde min. 1.927,37 euro en max. 3.122,20 euro, om verrekenen volgens de prestatiebreuk 19/38)
− Maaltijdcheques
− Fietsvergoeding
− Terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer
− Gratis hospitalisatieverzekering

Voor informatie i.v.m. de betrekking:
Veerle Struyvelt, coördinator kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang (09 367 02 76)
Bezorg ons uw kandidatuur met CV, kopie van uw diploma en een uittreksel uit het strafregister (MODEL 2) ten laatste op 13 juni 2021 (datum poststempel/maildatum is bepalend)
− per brief: OCMW ZELZATE, t.a.v. de personeelsdienst, Grote Markt 1, 9060 Zelzate
− per e-mail: Veerle.Struyvelt@zelzate.be en personeelsdienst@zelzate.be in CC
Enkel volledige kandidaturen (CV, kopie van diploma + uittreksel uit strafregister- model 2) worden in aanmerking genomen!
De selectieprocedure bestaat uit een interview en zal doorgaan in de kinderopvang Villa Wapiwi, Burg.J. Chalmetlaan 50 te 9060 Zelzate (het juiste uur en datum wordt later aan de kandidaturen doorgegeven per email).
Voorziene indiensttreding: zo snel mogelijk
Attachments:
481__vacature_IBO_1305.pdf vacature_IBO_1305.pdf______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Actueel > Actueel > Actueel
Laatst aangepast op : 10/2/2004

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten