Gemeente Zelzate: Nieuw algemeen nummer vanaf 1 maart 2021: 09/353 42 00
Vacature hoofdanimator speelplein
Vacature groepsanimator speelplein Zelzate
Vacature 2 halftijdse begeleiders (m/v/x) voor buitenschoolse opvang/kinderopvang, vervangingscontract (niveau C1-C3).
jobstudenten technische dienst
jobstudenten 2021

2/5/2021 vacature tijdelijk maatschappelijk werker

Het OCMW-bestuur van Zelzate gaat over tot de tijdelijke contractuele aanwerving van een


DEELTIJDS MAATSCHAPPELIJK WERKER NIVEAU B1 - B3 (M/V/X)


MIN 19U/WEEK - MAX 30.40/WEEK VOOR BEPAALDE DUUR


en aanleg wervingsreserve voor 1 jaarVOORWAARDEN:


een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (uittreksel uit het strafregister)


de burgerlijke en politieke rechten genieten


medisch geschikt zijn


de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben


uiterlijk de dag van de aanstelling houder zijn van het diploma van bachelor in het sociaal agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma OF het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of daarmee gelijkgesteld diploma


houder zijn van een rijbewijs B


slagen in een selectieprocedure (gestructureerd interview met een functie specifieke selectie-techniek)


ervaring op een sociale dienst is een pluspuntTAKEN:


het recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren, om mensen in staat te stellen:


Een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid;


Om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving;


Hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren.


Samen met de persoon of het gezien een sociaal begeleidingsplan opstellen en opvolgen, de situatie en de behoeften van de persoon analyseren, individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten en beleidsorganen, de persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen, de persoon doorverwijzen naar bevoegde instanties, aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen.


Sociale projecten van de organisatie (helpen) uitwerken, samenwerkingsverbanden stimuleren en mee helpen uitbouwen.AANBOD:


Deeltijds (min 19 uur/week max 30.40 uur/week) tijdelijk contract tot 31 december 2021


Salaris op basis van weddeschaal B1-B3 (bruto maandwedde: min. 2.460,78 - max. 3.321,34)


Glijdend uurrooster


Maaltijdcheques


FietsvergoedingVoor algemene informatie i.v.m. de betrekking: Sociale dienst de heer Bart Cornelis: bart.cornelis@zelzate.beDe selectieprocedure bestaat uit een interview + proef en zal doorgaan dinsdag 3 maart 2021 (het juiste uur wordt later aan de kandidaten doorgegeven per email).Bezorg ons uw kandidatuur en CV met uittreksel uit het strafregister van max 3 maanden en een kopie van uw diploma ten laatste op 19 februari 2021 (datum poststempel is bepalend)


per brief: OCMW Bestuur, Kleine Landeigendomlaan 2a, 9060 Zelzate


per mail: personeelsdienst@zelzate.be! ENKEL VOLLEDIGE KANDIDATUREN (= SOLLICITATIEBRIEF + CV + UITTREKSEL STRAFREGISTER + KOPIE VEREISTE DIPLOMA) OP UITERSTE DATUM VAN INDIENING WORDEN IN AANMERKING GENOMEN!


Attachments:
473__1_vacaturemelding_intern_tijdelijk_voltijds_maatschappelijk_werker_verlenging.pdf 1_vacaturemelding_intern_tijdelijk_voltijds_maatschappelijk_werker_verlenging.pdf______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Actueel > Actueel > Actueel
Laatst aangepast op : 10/2/2004

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten