In België verschenen de eerste dienstencentra in de jaren ’70.  De steden Gent, Brugge en Mechelen waren pioniers.  De eerste regelgeving ontstond pas in 1977 door het uitvaardigen van twee koninklijke besluiten die voorzagen in toelagen voor bouw, verbouwing en uitrusting van het dienstencentrum, maar nog niet in toelagen voor de werking.  Het accent lag op de infrastructuur en niet op de inhoudelijke werking.  Terwijl dienstencentra in de jaren ’80 dan zelf volop bezig waren met de uitbouw van hun werking, werd de toen bestaande regelgeving vervangen door het Bejaardendecreet van 5 maart 1985.  Uit dat decreet bleek duidelijk dat de overheid met de dienstencentra meer en meer de richting uit wou van échte dienstverlening.   Dit in tegenstelling tot het verleden waar vooral de activiteiten van culturele en recreatieve aard centraal stonden.  De mogelijkheid van een werkingstoelage werd een feit en de mogelijkheden voor de bouw van autonome centra werden uitgebreid.  Daar waar eind de jaren ’70 nog maar een 20-tal centra functioneerden in Vlaanderen, was dat aantal eind de jaren ’80 verviervoudigd.  Intussen zijn er zelfs al meer dan 150 dienstencentra actief.
 
Na de schaalvergroting kwam het moment van bezinning, van kwaliteitsverdieping. Dankzij onderhandelingen tussen enerzijds de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vereniging van Vlaamse Dienstencentra en anderzijds de Vlaamse minister van Welzijn werden de dienstencentra opgenomen in het nieuwe Thuiszorgdecreet.  Terwijl er daarin oorspronkelijk geen rol was weggelegd voor de dienstencentra, kregen de lokale dienstencentra uiteindelijk toch een niet onaanzienlijke rol toebedeeld in het kader van de thuiszorg.  De nieuwe opdrachtverklaring voor de “erkende” “lokale” dienstencentra werd daarmee sterk uitgebreid en gespecificeerd.
De erkenningsvoorwaarden zoals die nog steeds gelden zijn voor een dienstencentrum als De Kastanje streng en vrij normerend.
Zo moeten wij de informatie- en adviesfunctie van het lokaal dienstencentrum op minstens 4 wijzen uitbouwen en moeten we minimum 10 informatieve groepsactiviteiten per jaar programmeren.  Verder dienen we minstens 75 recreatieve groepsactiviteiten te laten doorgaan, alsook maar liefst 100 vormingsactiviteiten.  De dienstverlenende functie moet zijn uitdrukking vinden in minstens twee vormen van hygiënische zorg.  Ten slotte moeten we 4 optionele werkzaamheden in eigen beheer of in een samenwerkingscontract organiseren.

Ons dienstencentrum De Kastanje was bij de eerste centra die zonder probleem, en na amper 2,5 jaar werking, al helemaal voldeed aan de strenge erkenningsvoorwaarden en met ingang van 30 maart 1999 zijn erkenning door de minister toegewezen kreeg voor onbepaalde duur.
 
 Met de opening van De Kastanje op de Zelzaatse linkeroever werd destijds, in 1996, het startschot gegeven voor de uitbouw van een centrum waar de 60-plusser terecht kon voor ontspanning en sociale hulpverlening.  “Met de opening bracht het OCMW een gedeelte van zijn werking over naar de Zelzaatse westoever”,  zo lazen we in het Nieuwsblad van 28 september 1996.
 
Sindsdien kan de Zelzaatse senior hier terecht voor de meeste uiteenlopende activiteiten zoals turnen, kaarten en seniorendans.  In de tweede helft van oktober ’96 opende een afdeling van de gemeentelijke bibliotheek haar deuren voor het publiek.   Een speciale ruimte werd voorzien voor het kapsalon, wat al snel een succes bleek te zijn. Voorts kon men bij de maatschappelijk werkers van het OCMW terecht op de zitdagen.
 
In 1997 werden de maaltijdendienst en de pedicuredienst opgericht.  Al vlug merkten we dat de bezoekers nog meer interesses hadden.  Nieuwe activiteiten zoals filmvertoningen, knutselnamiddagen, bloemschikken en muzieknamiddagen werden goed onthaald en trokken steeds meer nieuwe bezoekers aan.
 
Vanaf 1998 werd meer tijd geïnvesteerd in informatieverstrekking en vorming.   Cursussen zoals kennismaking met de computer, crea-atelier, seniorendans, en zelfs leren internetten en Engelse les waren een schot in de roos en lokten volk van binnen en buiten de gemeente naar ons dienstencentrum.

In 2000 werden extra inspanningen geleverd om te werken aan de kwalitatieve uitbouw van de dienstverlening.  Na een grootse evaluatie van onze totale werking werden dienstverlening en activiteiten bijgestuurd.  Er werd ruimte gecreëerd voor nieuwe initiatieven, alweer tot groot genoegen van onze bezoekers.
 
Tot op vandaag bewaken wij nauwlettend de kwaliteit van de dienstverlening via het kwaliteitshandboek waarover ons dienstencentrum sinds 2004 beschikt. Daarbij zijn het dagelijkse contact van de medewerkers van het dienstencentrum en de contacten van ons als bestuurders met de bezoekers en gebruikers van De kastanje de beste indicatoren om de tevredenheid te meten. Opmerkingen en vragen worden steeds beantwoord en opgevolgd. Want de tevredenheid van de bezoekers en gebruikers is onze drijfveer.
 
En dat de grote tevredenheid en de vele mondelinge reclame die onze bezoekers daardoor maken hun effect niet missen, staat intussen ontegensprekelijk vast:
 
Anno 2006 kunnen wij met trots zeggen dat jaarlijks gemiddeld 17.000 bezoekers, jawel 17.000!, de weg vinden naar de Kastanje. Tien jaar terug waren dat er “nog maar” 7000.
 
Ooit gestart met 8 eters op een dag, zijn er nu dagen dat 35 personen een warme maaltijd komen nuttigen in het dienstencentrum.
 
Het aantal recreatieve activiteiten verdubbelde, de vormende activiteiten kenden een verviervoudiging.
 
In de beginjaren kwam het pedicuresalon moeilijk van de grond.  Door de nodige inspanningen kunnen we met trots zeggen dat nu jaarlijks bijna 700 pedicurebehandelingen worden gegeven.
 
Onze de kapster staat vandaag zelfs in voor niet minder dan circa 1.000 kapbeurten op een jaar. Geen wonder dat onze vaste bezoekers en vrijwilligers van De Kastanje er altijd zo goed uitzien…
 
 
 

______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Diensten > LDC De Kastanje > Geschiedenis
Laatst aangepast op : 3/16/2018

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten