Minderjarige kinderen over wie niemand het ouderlijk gezag uitoefent, kunnen door de Jeugdrechtbank worden toevertrouwd aan het OCMW.
Het OCMW dient dan in te staan voor de materiŽle bewaring, de opvoeding en het onderhoud van de minderjarige.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn ( = OCMW-raad ) zal de rol van familieraad op zich nemen. Eťn der raadsleden zal worden aangeduid als voogd.

De bezittingen van de minderjarige worden bewaard door de Ontvanger van het OCMW.
De voogdij wordt stopgezet ingeval van :

- bij overlijden of bij meerderjarigheid van de pupil
- bij ontvoogding van de pupil
- wanneer voorzien wordt in een voogdij van gemeen recht met toepassing van de regels van het Burgerlijk Wetboek
- in geval van adoptie of volle adoptie, pleegvoogdij, erkenning door een man/vrouw, of herstel van de ouders die uit het ouderlijk gezag ontzet waren


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Diensten > Sociale Dienst > Minderjarigen
Laatst aangepast op : 3/16/2018

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten