Het nastreven van een tewerkstelling voor de hulpvrager wordt vaak beschouwd als zijnde ťťn der belangrijkste opdrachten van het OCMW.

Tewerkstelling via art. 60, ß 7 (Via Werkervaringsovereenkomst & trajectbegeleiding)

De Organieke Wet - art. 60, ß 7 - voorziet in een specifieke vorm van werkverschaffing ten voordele van de aanvrager die - om recht te hebben op een sociale zekerheidsuitkering - aan een of andere voorwaarde van wachttijd moet voldoen, d.w.z. binnen een bepaalde referteperiode een zeker aantal arbeidsdagen moet presteren.
Wanneer bijgevolg een persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te bekomen, neemt het OCMW alle maatregelen - binnen de perken van het voorziene budget - om deze persoon een betrekking te bezorgen. In een aantal gevallen verschaft het deze vorm van dienstverlening door zelf voor de bedoelde periode als werkgever op te treden.

 

 


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Diensten > Sociale Dienst > Tewerkstelling
Laatst aangepast op : 3/16/2018

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten