Het OCMW moet ervoor zorgen dat de personen die op hen een beroep doen alle mogelijke geneeskundige zorgen kunnen ontvangen in verpleeginstellingen.
De opheffing van art. 58 van de Organieke Wet heeft tot gevolg dat het OCMW niet meer moet instaan voor dringende medische hulpverlening.
Dit neemt echter niet weg dat het verstrekken van geneeskundige dienstverlening onderdeel blijft van de algemeen maatschappelijke opdracht van het OCMW, zoals in art. 57 van de Organieke Wet aangegeven.
Bovendien blijven de geldende bevoegdheidsregels en bepalingen inzake ten laste name van de steun verleend door de OCMW's met betrekking tot de hulpverlening van toepassing vanaf het moment dat de verzorging in het ziekenhuis aanvangt.

______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Diensten > Sociale Dienst > Geneeskundige dienstverlening
Laatst aangepast op : 10/2/2004

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten