Iedere persoon heeft het recht op een menswaardig bestaan.

In onze hedendaagse samenleving kan het immers niet worden geduld en verantwoord dat mensen - zonder woonst, zonder inkomen, zonder rechten - worden uitgesloten.

Het OCMW is er ook wettelijk toe gehouden om elkeen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Hier vindt u een beknopt overzicht van de voornaamste wettelijke opdrachten van het OCMW inzake het verstrekken maatschappelijke dienstverlening in het kader van onder meer de Organieke Wet van 8 juli 1976.

De OCMW - maatschappelijk werkers en hun medewerkers staan door hun deskundigheid borg voor de kwaliteit van deze dienstverlening.

U vindt hen in het Sociaal & Administratief Centrum van het OCMW van Zelzate,
Kleine Landeigendomlaan 2a te 9060 Zelzate
tel. 09 342 29 20

U kan uw dossier met uw maatschappelijk werker enkel NA AFSPRAAK bespreken, hiervoor maakt u best een afspraak via
09.342.29.20 of mailen naar Dienst_MI@zelzate.be  .

Voor dringende zaken / nieuwe dossiers kan u elke werkdag in de voormiddag  van 9u - 11.45u  terecht bij onze dienst intake (*).

* u maakt best vooraf een afspraak, voor nieuwe dossiers en dringende vragen kan u zonder afspraak langskomen, echter op piekmomenten kan de wachtrij vervroegd worden afgesloten.


 

 

 


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Diensten > Sociale Dienst > Overzicht
Laatst aangepast op : 3/16/2018

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten