Hoeveel kost deze dienst?

De ouderbijdragen zijn vastgesteld volgens de reglementering van Kind & Gezin die wij moeten volgen.

Contacteer onze verantwoordelijke voor informatie over onze tarieven.

Wanneer meerdere kinderen uit een zelfde gezin aanwezig zijn wordt een korting van 25% verleend.

Op vakantiedagen, op woensdag en op schoolvrije dagen kunnen de kinderen een maaltijd gebruiken in de opvang. Aan de ouders wordt gevraagd deze warme maaltijd voor 10.00 uur 's morgens te bestellen. Uiteraard kunnen de kinderen ook zelf boterhammen meenemen

Zowel bij voor- en naschoolse opvang als tijdens de vakantieopvang is er voor de kinderen steeds een vieruurtje voorzien.

Naast deze vastgelegde ouderbijdragen bestaat er voor de ouders ook de mogelijkheid om een sociaal tarief aan te vragen (*) zodat bij het OCMW van Zelzate iedereen die er nood aan heeft de mogelijkheid krijgt tot kinderopvang.

 Meer info: 20__bijlage_bij_HHR_IBO.pdf
______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Diensten > Buitenschoolse kinderopvang > Buitensch. Opvang - Tarieven
Laatst aangepast op : 29/01/2019

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten