Mevrouw Christine Coone is waarnemend algemeen directeur in Zelzate.

      

Contactgegevens:
Correspondentieadres OCMW:
Kleine Landeigendomlaan 2a, 9060 Zelzate
Tel 09.342.20.20
E-mail: christine.coone@zelzate.be

Functie:

De algemeen directeur woont, zonder beraadslagende stem, de vergaderingen bij van de raad, van het vast bureau en van de andere bestuursorganen. Hij is in het bijzonder belast met het opmaken van de notulen van die vergaderingen.

Hij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de wet voorgeschreven vermeldingen in de beslissing worden opgenomen. Hij is verantwoordelijk voor het overbrengen van de notulen van die vergaderingen en van de beslissingen van die organen in de daartoe bestemde registers.

Onder het gezag van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn onderzoekt de algemeen directeur de zaken, leidt hij de administratie en is hij hoofd van het personeel. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en het opzetten van interne controleprocedures aangaande de materies die tot zijn bevoegdheid behoren.


Hij bewaart het archief.


De algemeen directeur maakt het voorontwerp van het meerjarenplan, van de budgetten, en van de budgetwijzigingen op. Hij legt deze voorontwerpen en de lijst van de interne kredietaanpassingen voor aan de budgetcommissie.


De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het opmaken van de uitgaande facturen en het registreren hiervan. Hij is tevens verantwoordelijk voor het registreren van de bestellingen.


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Bestuur > Algemeen directeur
Laatst aangepast op : 6/03/2020

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten