Door de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bestaat het vast bureau vanaf 2019 uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen.

Het Vast Bureau telt 5 leden, de voorzitter inbegrepen, en behartigt de zaken van dagelijks bestuur en de dagelijkse werking van het OCMW. Het Vast Bureau beslist oa over interne organisatie en werking van de interne diensten van OCMW, voorbereiding en opvolging van de organisatiebeheer en -beheersing, goedkeuren van de te betalen bedragen van het exploitatiebudget, bepaalde gunningen, personeelszaken, verlofregelingen, loopbaan- en prestatievermindering en afwezigheid, aanstellingen, het aanvaarden van stagedoende leerlingen en studenten, overplaatsingen van personeelsleden, …

Leden:

Brent Meuleman- voorzitter vast bureau- sp.a

Geert Asman - PVDA+

Isabel Dellaert - sp.a

Luc Van Waesberghe - sp.a

Steven De Vuyst - PVDA+

Ook de algemeen directeur is bij de vergaderingen aanwezig.

 

Het vast bureau stelde een huishoudelijk reglement vast. Dit werd beslist in het vast bureau van 7 februari 2019. (gepubliceerd op 11 maart 2019)

Het huishoudelijk reglement van het college en het vast bureau werd aangepast in het vast bureau van 18 april 2019 (gepubliceerd op 24 april 2019)

Het huishoudelijk reglement van het college en het vast bureau werd aangepast in het vast bureau van 8 januari 2021 (gepubliceerd op 11 januari 2021)

 

 Meer info: 7__04-_HHR_CBS_-_VB_versie_2021_01_08.docx
______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Bestuur > Vast Bureau > Voorstelling
Laatst aangepast op : 11/01/2021

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten