In uitvoering van het besluit van de burgemeester d.d. 16 april 2021 vergadert de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 april 2021 digitaal. De vergadering start (cf. artikel 5, alinea 3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn) om 19.00 uur (voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad). De digitale vergadering zal gelivestreamd worden, zodat de openbaarheid ervan verzekerd is. Hieronder kan u alvast de agenda raadplegen.  Meer info: 411__00.00._Dagorde_RMW_2021_04_26.pdf
______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Bestuur > Raad Maatsch. Welzijn > agenda
Laatst aangepast op : 21/04/2021

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten