Vanaf 2019, door het in werking treden van het decreet lokaal bestuur, moet het bestuur de besluitenlijsten van de OCMW-raad bekend maken op de website (artikel 285). In deze 'besluitenlijst' vindt u een samenvatting terug van de beslissingen van de OCMW-raad in de zitting van vermelde datum.

Voor inzage in de besluiten kan je een afspraak maken met het secretariaat (tel: 09/337 73 13 of e-mail: daphne.neetesonne@zelzate.be)

Er wordt geen inzage verleend in dossiers waarvan de publicatie strijdig is met de wetgeving op de privacy of met de wetgeving openbaarheid van bestuur

Binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking kunnen burgers een klacht indienen tegen deze beslissingen bij de toezichthoudende overheid. Via de Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur kom je meer te weten over het indienen van een klacht.


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Bestuur > Raad Maatsch. Welzijn > besluitenlijst
Laatst aangepast op : 4/11/2019

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten