De OCMW - raad bestaat in Zelzate uit 23 leden. Ook de algemeen directeur is op de vergaderingen aanwezig.

De OCMW-raadsleden zijn van rechtswege verkozen doordat ze verkozen werden als gemeenteraadsleden.

De OCMW-raad is het hoogste beslissingsniveau bij het OCMW van Zelzate. De OCMW-raad stelt het algemene beleid vast voor het OCMW van Zelzate en vervult de wetgevende taken van het OCMW. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van prioriteiten bij het verdelen van het beschikbare budget, een debat over het personeelsbeleid,… De OCMW-vergadering is dé plaats voor het openbare politieke debat. Op deze site verneemt u wanneer de raad vergadert, welke zaken er op de vergadering besproken worden en welke beslissingen er uiteindelijk genomen zijn.

De OCMW-raad houdt zich echter niet bezig met de dagelijkse gang van zaken in de gemeente, dat is de taak van het vast bureau. De OCMW-raad kan het vast bureau wel controleren bij het uitvoeren van het dagelijks beleid.

foto

 

 

 

 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de OCMW-raad werd goedgekeurd in de zitting van 26 maart 2019, en laatst gewijzigd in de OCMW-raad van 29 maart 2021 (gepubliceerd op 21 april 2021)  Meer info: 1__03-_HHR_GR_en_RMW_-_met_besluit.pdf
______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Bestuur > Raad Maatsch. Welzijn > Voorstelling
Laatst aangepast op : 21/04/2021

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten