Het OCMW-bestuur van Zelzate gaat over tot de tijdelijke contractuele aanwerving van een MAATSCHAPPELIJK WERKER NIVEAU B1 - B3 (M/V) 38 u/week (vervangingscontract) VOORWAARDEN: een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (uittreksel uit het strafregister) de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch geschikt zijn de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben uiterlijk de dag van de aanstelling houder zijn van het diploma van bachelor in het sociaal agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma OF het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of daarmee gelijkgesteld diploma houder zijn van een rijbewijs B slagen in een selectieprocedure (gestructureerd interview met een functie specifieke selectie-techniek) ervaring op een sociale dienst is een pluspunt TAKEN: het recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren, om mensen in staat te stellen: o Een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid; o Om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving; o Hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren. Samen met de persoon of het gezien een sociaal begeleidingsplan opstellen en opvolgen, de situatie en de behoeften van de persoon analyseren, individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten en beleidsorganen, de persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen, de persoon doorverwijzen naar bevoegde instanties, aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen. Sociale projecten van de organisatie (helpen) uitwerken, samenwerkingsverbanden stimuleren en mee helpen uitbouwen. AANBOD: Voltijds (38 uur/week) ter vervanging van zwangerschap Salaris op basis van weddeschaal B1-B3 (bruto maandwedde: min. 2.318,77 euro en max. 3.129,67 euro) Glijdend uurrooster Maaltijdcheques Fietsvergoeding Voor algemene informatie i.v.m. de betrekking: Sociale dienst de heer Bart Cornelis: 09/342 29 29 Bezorg ons uw kandidatuur en CV ten laatste op 08/06/2018 (datum poststempel is bepalend) per brief: OCMW Bestuur, Kleine Landeigendomlaan 2a, 9060 Zelzate per mail: personeelsdienst@zelzate.be
______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Vacatures > Sociale Dienst
Laatst aangepast op : 5/22/2018

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten