Het OCMW-bestuur van Zelzate gaat over tot de contractuele aanwerving van

 

1 HALFTIJDSE (19/38) BEGELEIDER/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER EN

2 HALFTIJDSE BEGELEIDERS (19/38) (M/V) NIVEAU C1 – C2

VOOR DE BUITENSCHOOLSE OPVANG

voor onbepaalde duur en aanleg van een wervingsreserve van 1 jaar

 

VOORWAARDEN:

 

-         een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (uittreksel uit het strafregister – model 2 - dat max. 3 maanden oud en actueel is)

-         de burgerlijke en politieke rechten genieten

-         medisch geschikt zijn

-         de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben

-         vereiste studies:

·         BSO 3de graad kinderzorg, begeleider in de kinderopvang

·         TSO 3de graad jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheids- en welzijnswetenschappen, sociaal technische wetenschappen, bijzondere jeugdzorg, verpleegaspirant

·         Een gelijkgesteld kwalificatiebewijs

-         slagen in een selectieprocedure (bestaande uit schriftelijke en mondelinge proef)

 

TAKEN FUNCTIE VAN BEGELEIDER:

 

-         Instaan voor de opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar voor- en na de schooluren, op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen.

-         Kinderen begeleiden bij de dagelijkse handelingen met de nodige aandacht voor verzorging, hygiëne en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.

-         Creëren van spelmogelijkheden en activiteiten op maat van de kinderen.

-         Contacten leggen met ouders. Informatie uitwisselen met het team.

 

TAKEN FUNCTIE VAN BEGELEIDER/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

 

-         In hoofdzaak: ondersteuning bieden aan de dienst met je administratieve vaardigheden in een kindvriendelijke omgeving, informatie uitwisselen met het team en contacten leggen met ouders

-         In bijzaak: instaan voor opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar voor- en na de schooluren, op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen

-         Kinderen begeleiden bij de dagelijkse handelingen met de nodige aandacht voor verzorging, hygiëne en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.

-         Creëren van spelmogelijkheden en activiteiten op maat van de kinderen.

 

AANBOD:

 

-         Halftijds (19 uur/week) contract van onbepaalde duur

-         Salaris op basis van weddeschaal C1-C2 volgens prestatiebreuk (bruto maandwedde min. 1.816,15 euro en max. 2.942,03 euro te verrekenen volgens prestatiebreuk)

-         Maaltijdcheques

-         Fietsvergoeding

 

Voor algemene informatie i.v.m. de betrekking:

Veerle Struyvelt, coördinator kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang (09/367 02 76)

 

Bezorg ons uw kandidatuur met CV, een kopie van uw diploma en een uittreksel uit het strafregister (MODEL 2) ten laatste op 8 MEI 2018 (datum poststempel is bepalend)

-         per brief: IBO Villa Wapiwi – OCMW ZELZATE, t.a.v. Veerle Struyvelt, Kleine Landeigendomlaan 2A, 9060 Zelzate

-        per e-mail: personeelsdienst@zelzate.be en Veerle.Struyvelt@zelzate.be in CC

 

Voorziene indiensttreding: zo snel mogelijk 


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Vacatures > Kinderopvang > begeleiders
Laatst aangepast op : 4/24/2018

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten