OCMW ZELZATE Het OCMW-bestuur van Zelzate gaat over tot een tijdelijke contractuele aanwerving van 1 HALFTIJDSE BEGELEID(ST)ER (19/38) (M/V/X) VOOR DE BUITENSCHOOLSE OPVANG - NIVEAU C1 C2 vervangingscontract + aanleg van een wervingsreserve van 1 jaar VOORWAARDEN:  een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (uittreksel uit het strafregister model 2 - dat max. 3 maanden oud en actueel is)  de burgerlijke en politieke rechten genieten  medisch geschikt zijn  de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben  vereiste studies: BSO 3de graad kinderzorg, begeleider in de kinderopvang TSO 3de graad jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheids- en welzijnswetenschappen, sociaal technische wetenschappen, bijzondere jeugdzorg, verpleegaspirant Een gelijkgesteld kwalificatiebewijs  slagen in de verkorte selectieprocedure (gestructureerd interview op basis van het CV) TAKEN FUNCTIE VAN BEGELEIDER:  Instaan voor de opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar voor- en na de schooluren, op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen.  Kinderen begeleiden bij de dagelijkse handelingen met de nodige aandacht voor verzorging, hygine en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.  Creren van spelmogelijkheden en activiteiten op maat van de kinderen.  Contacten leggen met ouders. Informatie uitwisselen met het team. AANBOD:  Halftijds (19 uur/week) vervangingscontract (wegens ziekte)  Salaris op basis van weddeschaal C1-C2 volgens prestatiebreuk (bruto maandwedde min. 1.816,15 euro en max. 2.942,03 euro te verrekenen volgens prestatiebreuk)  Maaltijdcheques  Fietsvergoeding  Terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer Voor informatie i.v.m. de betrekking: Veerle Struyvelt, cordinator kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang (09/367 02 76) Bezorg ons uw kandidatuur met CV, kopie van uw diploma en een uittreksel uit het strafregister (MODEL 2) ten laatste op 18 OKTOBER 2018 (datum poststempel/maildatum is bepalend)  per brief: IBO Villa Wapiwi OCMW ZELZATE, t.a.v. Veerle Struyvelt, Kleine Landeigendomlaan 2A, 9060 Zelzate  per e-mail: Veerle.Struyvelt@zelzate.be Enkel volledige kandidaturen (CV, kopie van diploma + uittreksel uit strafregister- model 2) worden in aanmerking genomen! Voorziene indiensttreding: zo snel mogelijk
______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Vacatures > Kinderopvang
Laatst aangepast op : 10/11/2018

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten