GEMEENTE ZELZATE Het Gemeentebestuur van Zelzate gaat over tot de tijdelijke contractuele aanwerving van 1 VOLTIJDS (38/38) MEDEWERKER ADMINISTRATIE – DIENST ALGEMEEN SECRETARIAAT VOOR BEPAALDE DUUR VAN 1 JAAR – B-NIVEAU (M/V/X) MET AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN 2 JAAR VOORWAARDEN:  een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (a.d.h.v. een uittreksel uit het strafregister dat actueel is en max. drie maanden oud is)  de burgerlijke en politieke rechten genieten  lichamelijk geschikt zijn  in het bezit zijn van een rijbewijs B  in het bezit zijn van een diploma van bachelor, bij voorkeur in een relevante richting (diploma van bachelor bestuurskunde en publiek management of een diploma bachelor bedrijfsmanagement optie rechtspraktijk)  slagen in een selectieprocedure (gestructureerd interview + een functiespecifieke selectietechniek) TAAKOMSCHRIJVING: In eerste instantie het wegwerken van de achterstand in de notulering van de collegebesluiten van de gemeente. Daarnaast zal de medewerker meewerken in het secretariaat van de algemeen directeur om de administratieve wijzigingen die een gevolg zijn van de invoering van het decreet lokaal bestuur vorm te geven voor de gemeente en OCMW. Projectmatig werken van de medewerker is belangrijk. Bij afwezigheid van één of meerdere medewerkers van het secretariaat komen er allerhande andere secretariaatstaken op de medewerker af. Verdere informatie over de functie: Guy Verbuyst, algemeen directeur gemeentebestuur Zelzate (tel. 09/342.20.20). AANBOD:  Contract van bepaalde duur (van 1 jaar) – voltijdse tewerkstelling (38/38)  Glijdend uurrooster  Salaris op basis van weddeschaal B1-B3 (bruto maandwedde min. € 2.365,20/max. € 3.985,29)  Maaltijdcheques - fietsvergoeding – hospitalisatieverzekering - terugbetaling kosten woon-werkverkeer openbaar vervoer Bezorg ons uw motivatiebrief vergezeld van uw curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister (model 1) tegen uiterlijk 16 december 2018 (datum poststempel is bepalend): - per brief: Gemeentebestuur van Zelzate, t.a.v. de personeelsdienst, Kleine Landeigendom-laan 2A te 9060 Zelzate - per e-mail: personeelsdienst@zelzate.be ENKEL VOLLEDIGE KANDIDATUREN (= MOTIVATIEBRIEF, CV, KOPIE DIPLOMA + UITTREKSEL STRAFREGISTER VAN MAX. 3 MAANDEN OUD) OP DE UITERSTE DATUM VAN KANDIDAATSTELLING (= 16 DECEMBER 2018) WORDEN WEERHOUDEN!
______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Vacatures > Algemene Diensten > assistent administratie algemeen secretariaat
Laatst aangepast op : 28/11/2018

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten