De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2017 werd bekend gemaakt volgens artikel 188 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, op 5 mei 2017: Het huishoudelijk reglement van het initiatief buitenschoolse opvang en bijlage bij het huishoudelijk reglement.

De reglementen treden in werking op de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij anders bepaald in de besluiten.

 


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Actueel > Actueel > Bekendmaking reglementen
Laatst aangepast op : 5/5/2017

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten