vacature voltijds redder
Gemeentelijke basisschool zoekt vrijwilligers
vacature beleidsmedewerker
Hulp voor burgers die financieel getroffen worden door de Coronacrisis

9/16/2020 vacature beleidsmedewerker
Het Gemeentebestuur van Zelzate gaat over tot de aanwerving van

1 VOLTIJDS MEDEWERKER BESTUURSORGANEN (M/V/X) VOOR ONBEPAALDE DUUR NIVEAU B1-B3
en aanleg van een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar

VOORWAARDEN:
 een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (a.h.v. een uittreksel uit het strafregister)
 de burgerlijke en politieke rechten genieten
 lichamelijk geschikt zijn
 in het bezit zijn van een rijbewijs B
 in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau B, zijnde een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs ofwel een bachelordiploma
 ervaring is een pluspunt
 slagen in een selectieprocedure (die bestaat uit een schriftelijk examen, een mondeling examen en een assessment)

TAKEN:
De medewerker bestuursorganen staat in voor het ondersteunen en beheren van de administratieve processen in functie van de bestuursorganen.
De functieomschrijving is te vinden in bijlage op de gemeentelijke website: www.zelzate.be
Voor algemene informatie i.v.m. de betrekking: personeelsdienst gemeentebestuur Zelzate (tel. 09/342.29.30)

AANBOD:
 Voltijds contract voor onbepaalde duur (38/38)
 Glijdend uurrooster
 Salaris op basis van weddeschaal B1-B3 (bruto maandwedde min. € 2.509,94 /max. € 3.387,69)
 Relevante beroepservaring vanuit de overheid kan volledig meegenomen worden, die uit de privésector is beperkt tot 15 jaar.
 Maaltijdcheques - fietsvergoeding – hospitalisatieverzekering en terugbetaling kosten woon-werkverkeer openbaar vervoer

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk examen dat zal doorgaan op dinsdag 6 oktober 2020 van 9u00 tot 11u30 in de raadzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate, een mondeling examen dat zal plaatsvinden op vrijdag 16 oktober 2020 in de namiddag en nadien volgt een assessment.

Voor het schriftelijk examen geven we alvast onderstaande leerstof mee (eveneens op te vragen via elien@assolutions.be):
- decreet lokaal bestuur (te kennen: zie document in bijlage)
- huishoudelijk regelement (te kennen: zie document in bijlage)
- website van ABB: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/bekendmakingsplicht


Bezorg ons uw kandidatuur, vergezeld van een curriculum vitae, kopie van uw diploma en een uittreksel uit het strafregister - model 1 van max. 3 maanden oud, tegen uiterlijk 23 september 2020 (datum e-registratie of poststempel is bepalend):
- via elektronische sollicitatie op: https://www.jobsolutions.be/register/6227
- per e- mail: elien@assolutions.be
- per brief: Elien Van Ranst, A&S Solutions, Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem


Attachments:
464__Leerstof_+_FO.pdf Leerstof_+_FO.pdf______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Actueel > Actueel > Actueel
Laatst aangepast op : 10/2/2004

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten