vacature voltijds redder
Gemeentelijke basisschool zoekt vrijwilligers
vacature beleidsmedewerker
Hulp voor burgers die financieel getroffen worden door de Coronacrisis

8/10/2020 vacature voltijds redder
GEMEENTE ZELZATE


Het Gemeentebestuur van Zelzate gaat over tot de tijdelijke aanwerving van een
VOLTIJDS REDDER VOOR HET GEMEENTELIJK ZWEMBAD ‘EUROHAL’ NIVEAU C1-C3 (M/V/X)
en aanleg van een wervingsreserve van 1 jaar

VOORWAARDEN:
• een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (a.d.h.v. een uittreksel uit het strafregister dat max. 3 maanden oud en actueel is)
• de burgerlijke en politieke rechten genieten
• medisch geschikt zijn
• in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau C (= hoger secundair onderwijs)
• in het bezit zijn van het hoger reddersbrevet van Sport Vlaanderen of van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Sport Vlaanderen
• slagen in een selectieprocedure (gestructureerd interview)

TAKEN:
• Verzekeren van de reddingsdienst op weekdagen en in het weekend
• Toezien op de veiligheid van de bezoekers
• Instaan voor het basisonderhoud van het zwembad
• Verzorgen van zwem- en aqualessen

AANBOD:
• Een voltijds vervangingscontract als redder (van minimum 3 maanden)
• Salaris op basis van weddeschaal C1 (bruto maandwedde min. min. € 1.969,37 en max. € 3.184,57)
• Maaltijdcheques
• Fietsvergoeding

Voor algemene informatie i.v.m. de betrekking: sportdienst – zwembadbeheerder Eric Doens (tel. 09/345.74.22).

Bezorg ons uw kandidatuur vergezeld van uw CV, diploma + brevet en uittreksel uit het strafregister – model 2 ten laatste op 7 september 2020 (datum poststempel is bepalend):
• per brief: Gemeentebestuur Zelzate t.a.v. de personeelsdienst, Grote Markt 1, 9060 Zelzate,
• per mail: personeelsdienst@zelzate.be

______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Actueel > Actueel > Actueel
Laatst aangepast op : 10/2/2004

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten