vacature deeltijds medewerker secretariaat school

7/17/2020 vacature deeltijds medewerker secretariaat school
GEMEENTE ZELZATE


Het gemeentebestuur van Zelzate gaat over tot de aanwerving van

1 DEELTIJDS (26/38) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NIVEAU C1 - C3 (M/V)
voor het schoolsecretariaat met een contract voor onbepaalde duur
+ aanleg wervingsreserve
VOORWAARDEN:
 Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 De burgerlijke en politieke rechten genieten
 Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
 Beschikken over de vereiste taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
 In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs
 Slagen voor de selectieprocedure

TAKEN:
U staat in voor de volledige administratie op het secretariaat van de gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’, Emiel Caluslaan 9 te 9060 Zelzate.

AANBOD:
- Salaris op basis van weddeschaal C1 – C3 (bij een voltijdse aanstelling: bruto maandwedde min. 1.966 euro en max. 3.185 euro)
- Relevante beroepservaring vanuit de overheid kan volledig meegenomen worden, die uit de privésector is beperkt tot 15 jaar.
- Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, terugbetaling kosten woon-werkverkeer openbaar vervoer

Na afloop van de procedure wordt een wervingsreserve met een looptijd van 2 jaar aangelegd, van waaruit kandidaten gecontacteerd kunnen worden voor zowel deeltijdse als voltijdse functie als administratief medewerker.

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk examen dat zal doorgaan op 18 augustus 2020 van 10 uur tot 12.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate. Geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor het mondelinge examen dat zal plaatsvinden in de week van 24 augustus 2020.

Algemene informatie over de betrekking: personeelsdienst gemeente Zelzate (tel. 09/342.29.30).

Bezorg ons uw kandidatuur, vergezeld van een curriculum vitae, kopie van uw diploma en een uittreksel uit het strafregister - model 1 van max. 3 maanden oud, tegen uiterlijk 2 augustus 2020 (datum e-registratie of poststempel is bepalend):
- via elektronische sollicitatie op: https://www.jobsolutions.be/register/6012
- per e- mail: sarah@assolutions.be
- per brief: Sarah Van Wynsberghe, A&S Solutions, Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem
______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Actueel > Actueel > Actueel
Laatst aangepast op : 10/2/2004

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten