vacature administratief assistent algemeen secretariaat
vacatures 3 voltijds technisch assistenten

11/28/2018 vacatures 3 voltijds technisch assistenten
GEMEENTE ZELZATE

Het Gemeentebestuur van Zelzate gaat over tot de contractuele aanwerving van
1 VOLTIJDS TECHNISCH ASSISTENT-ELEKTRICIEN (M/V/X)
contract voor onbepaalde duur - niveau C1-C3
1 VOLTIJDS TECHNISCH ASSISTENT-LOODGIETER (M/V/X)
contract voor onbepaalde duur - niveau C1-C3
1 VOLTIJDS TECHNISCH ASSISTENT-MECANICIEN (M/V/X)
contract voor onbepaalde duur - niveau C1-C3
met aanleg van een wervingsreserve van 1 jaar voor de 3 functies
NIEUWE OPROEP WEGENS TE WEINIG ONTVANGEN KANDIDATUREN

VOORWAARDEN:
• een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (a.h.v. uittreksel uit het strafregister – model 1 dat maximaal drie maanden oud is en actueel is)
• de burgerlijke en politieke rechten genieten
• lichamelijk geschikt zijn
• voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
• in het bezit zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
• diploma van hoger secundair onderwijs; indien niet in bezit van diploma hoger secundair onderwijs kan u solliciteren indien u ofwel:
1. voldoet aan 5 jaar relevante beroepservaring en slaagt voor een capaciteitstest
2. beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse
regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid
3. beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die u gevolgd heeft bij
een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding
• slagen in een selectieprocedure (praktisch en mondeling gedeelte)
AANBOD:
• voltijdse tewerkstelling (40 uur/week - 5 dagen per week met inhaalrust)
• contract van onbepaalde duur
• salaris op basis van weddeschaal C1 (brutomaandwedde min. € 1.889,54 en max. € 3.060,92); onbeperkt werkervaring toe te voegen aan de anciënniteit vanuit de diensten bij een overheid; tot 15 jaar relevante werkervaring toe te voegen aan de anciënniteit vanuit de privésector of als zelfstandige
• maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, terugbetaling kosten woon-werkverkeer openbaar vervoer
Voor algemene informatie i.v.m. de betrekking: wnd. afdelingshoofd patrimonium gemeente Zelzate (tel. 09/345.95.69 tijdens de kantooruren).
Functieomschrijvingen: www.zelzate.be/vacatures
Bezorg ons uw sollicitatiebrief, CV, kopie van het vereiste diploma of kopie ervaringsbewijs of attest beroepsopleiding en uittreksel uit het strafregister-model 1 tegen uiterlijk 11 december 2018 (datum poststempel is bepalend):
• per brief: Gemeentebestuur Zelzate, t.a.v. de personeelsdienst, p/a. Kleine Landeigendomlaan 2A, 9060 Zelzate
• per e-mail: personeelsdienst@zelzate.be

ENKEL VOLLEDIGE KANDIDATUREN (= SOLLICITATIEBRIEF+ CV + UITTREKSEL STRAFREGISTER + KOPIE DIPLOMA OF ERVARINGSBEWIJS OF ATTEST BEROEPSOPLEIDING) OP UITERSTE DATUM VAN INDIENING VAN KANDIDATUREN (= 11 DECEMBER 2018) WORDEN IN AANMERKING GENOMEN!

______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Actueel > Actueel > Actueel
Laatst aangepast op : 10/2/2004

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten