vacature voor 1 halftijds begeleider/administratief medewerker en 2 halftijds begeleiders buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang
vacature voor 2 halftijds logistiek beambten
vacature voor een voltijds maatschappelijk werker (vervangingscontract)

4/24/2018 vacature voor 1 halftijds begeleider/administratief medewerker en 2 halftijds begeleiders buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang

Het OCMW-bestuur van Zelzate gaat over tot de contractuele aanwerving van


 


1 HALFTIJDSE (19/38) BEGELEIDER/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER EN


2 HALFTIJDSE BEGELEIDERS (19/38) (M/V) NIVEAU C1 – C2


VOOR DE BUITENSCHOOLSE OPVANG


voor onbepaalde duur en aanleg van een wervingsreserve van 1 jaar


 


VOORWAARDEN:


 


-         een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (uittreksel uit het strafregister – model 2 - dat max. 3 maanden oud en actueel is)


-         de burgerlijke en politieke rechten genieten


-         medisch geschikt zijn


-         de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben


-         vereiste studies:


·         BSO 3de graad kinderzorg, begeleider in de kinderopvang


·         TSO 3de graad jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheids- en welzijnswetenschappen, sociaal technische wetenschappen, bijzondere jeugdzorg, verpleegaspirant


·         Een gelijkgesteld kwalificatiebewijs


-         slagen in een selectieprocedure (bestaande uit schriftelijke en mondelinge proef)


 


TAKEN FUNCTIE VAN BEGELEIDER:


 


-         Instaan voor de opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar voor- en na de schooluren, op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen.


-         Kinderen begeleiden bij de dagelijkse handelingen met de nodige aandacht voor verzorging, hygiëne en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.


-         Creëren van spelmogelijkheden en activiteiten op maat van de kinderen.


-         Contacten leggen met ouders. Informatie uitwisselen met het team.


 


TAKEN FUNCTIE VAN BEGELEIDER/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER


 


-         In hoofdzaak: ondersteuning bieden aan de dienst met je administratieve vaardigheden in een kindvriendelijke omgeving, informatie uitwisselen met het team en contacten leggen met ouders


-         In bijzaak: instaan voor opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar voor- en na de schooluren, op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen


-         Kinderen begeleiden bij de dagelijkse handelingen met de nodige aandacht voor verzorging, hygiëne en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.


-         Creëren van spelmogelijkheden en activiteiten op maat van de kinderen.


 


AANBOD:


 


-         Halftijds (19 uur/week) contract van onbepaalde duur


-         Salaris op basis van weddeschaal C1-C2 volgens prestatiebreuk (bruto maandwedde min. 1.816,15 euro en max. 2.942,03 euro te verrekenen volgens prestatiebreuk)


-         Maaltijdcheques


-         Fietsvergoeding


 


Voor algemene informatie i.v.m. de betrekking:


Veerle Struyvelt, coördinator kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang (09/367 02 76)


 


Bezorg ons uw kandidatuur met CV, een kopie van uw diploma en een uittreksel uit het strafregister (MODEL 2) ten laatste op 8 MEI 2018 (datum poststempel is bepalend)


-         per brief: IBO Villa Wapiwi – OCMW ZELZATE, t.a.v. Veerle Struyvelt, Kleine Landeigendomlaan 2A, 9060 Zelzate


-        per e-mail: personeelsdienst@zelzate.be en Veerle.Struyvelt@zelzate.be in CC


 

Voorziene indiensttreding: zo snel mogelijk______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Actueel > Actueel > Actueel
Laatst aangepast op : 10/2/2004

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten