Nieuw: Sociaal tarief voor kosten speelpleinwerking & sportkampen georganiseerd door gemeentelijke diensten.
vacature voor voltijds administratief medewerker voor de duur van 3 maand
vacature voor voltijds redder C1 - C3, met aanleg werfreserve

10/6/2017 vacature voor voltijds administratief medewerker voor de duur van 3 maand

 Het gemeentebestuur van Zelzate gaat over tot de tijdelijke contractuele aanwerving van


 


1 VOLTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER - NIVEAU C1 - C3  (M/V)


(contract van bepaalde duur)


MET AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN 6 MAANDEN


 


VOORWAARDEN:


-        Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (uittreksel uit het strafregister – model 1 - dat max. 3 maanden oud en actueel is)


-        De burgerlijke en politieke rechten genieten


-        Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie


-        Beschikken over de vereiste taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966


-        In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs


-        Slagen voor de selectieprocedure (een gestructureerd interview – voorziene datum: 30 oktober 2017 in de namiddag)


 


TAKEN:


-        Mee opmaken, administratief opvolgen en afhandelen van belastingkohieren


-        Ondersteunen bij de opvolging van fiscale debiteuren


-        Voorbereiding belastingreglementen


-        Algemene administratie en algemeen boekhoudkundige taken


-        Financiële en boekhoudkundige verwerking van betalingen


 


PROFIEL:


Je werkt nauwgezet en zeer grondig.


Je kan zowel zelfstandig als in team werken. Kennis van de werking van een financiële dienst in de openbare sector is een meerwaarde.


 


AANBOD:


- Contract gedurende 3 maanden (contract van bepaalde duur)


- Salaris op basis van weddeschaal C1 (brutomaandwedde min. € 1.889,54 en max. € 3.060,92)


- Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering


 


Algemene informatie over de betrekking: financiële dienst gemeente Zelzate


(tel. 09/342.20.22)


 


Bezorg ons uw kandidatuur samen met uw curriculum vitae, uittreksel uit het strafregister – model 1 dat max. 3 maanden oud is en kopie van uw diploma tegen uiterlijk 20 oktober 2017 (datum poststempel is bepalend):


- per brief : College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate


- per mail : personeelsdienst@zelzate.be


 

Attachments:
385__VAC_adm_med_fin_dienst.pdf VAC_adm_med_fin_dienst.pdf______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Actueel > Actueel > Actueel
Laatst aangepast op : 10/2/2004

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten