vacature logistiek medewerker

7/30/2017 Nieuw: Sociaal tarief voor kosten speelpleinwerking & sportkampen georganiseerd door gemeentelijke diensten.


Vanaf deze zomer 2017 voorziet het OCMW Zelzate via haar sociale dienst in een tussenkomst (automatische toekenning sociaal tarief) voor de (minderjarige) gebruikers van de Gemeentelijke speelpleinwerking en -sportkampen.

Om de tussenkomst te genieten dient de betalende ouder of voogd te beschikken over een recht op Verhoogde Tegemoetkoming in de ziekteverzekering ( CG code eindigt op 1  XX1/XX1 of XX1/XXX ) EN gedomicilieerd (*) te zijn
binnen het grondgebied van de gemeente Zelzate.

De aanvraag voor de toepassing  van deze tussenkomst (sociaal tarief) kan u eenvoudig aanvragen bij inschrijving op de sportdienst en speelpleinwerking van de gemeente. U betaalt onmiddellijk het verlaagde tarief, de verrekening met het OCMW gebeurd automatisch.

Voor 2017 werd de tussenkomst vastgelegd voor een gerechtigde op een korting van 1 euro per dag per kind voor het speelplein D'Maxz,  en voor deelname aan een sportkamp (georganiseerd door de sportdienst) op 50% korting.

Bevindt u zich in een andere situatie en is geen automatische toekenning mogelijk?
( vb. schuldbemiddeling, budgetbeheer, sportkamp niet-georganiseerd door sportdienst, sportclub, ...)
Dan helpen we u graag verder op onze sociale dienst, hiervoor maakt u een afspraak via het nummer 09.342.29.20 
met een maatschappelijk werker die met u - via een sociaal onderzoek- naar andere oplossing zoekt.

Bent u buiten de gemeente Zelzate gedomicilieerd?
Dan zijn we helaas niet bevoegd (*) en verwijzen we u door naar het OCMW van uw woonplaats.

(*) Voor de bepaling van onze bevoegdheid passen we de wettelijke regels toe,  ook hier zijn uitzonderingen mogelijk.
Uw geraadpleegde OCMW kan u hier uitsluitsel over geven.


 
______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Actueel > Actueel > Actueel
Laatst aangepast op : 10/2/2004

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten