De Organieke Wet legt de verplichting op om de hulpvrager uit het niveau van de bijstand te verheffen naar het niveau van de sociale zekerheid.

Hierna vindt u enkele concrete voorbeelden :

Het OCMW kent desnoods ambtshalve het leefloon toe aan de hulpvrager , ook al was er oorspronkelijk een aanvraag ingediend tot het bekomen van gewone maatschappelijke dienstverlening van financiŽle aard.
Een andere bepaling waaruit de voorkeur blijkt voor sociale zekerheidsprestaties boven de gewone OCMW-steun is artikel 60, paragraaf 7 van de Organieke Wet, dat het OCMW oplegt werk te zoeken, en eventueel zelf als werkgever op te treden ten bate van de hulpvrager die een aantal arbeidsdagen tekort komt, teneinde een werkloosheidsvergoeding te kunnen genieten.
Het samenwerkingsverband tussen het OCMW en de diverse interim-kantoren in de gemeente, alsook tussen het OCMW en de lokale VDAB, streven dezelfde doelstelling na, met name tewerkstelling van de hulpvrager waardoor hij niet langer afhankelijk is van financiŽle bijstand verleend via de OCMW-wetgeving.

Een bijzondere verplichting voor het OCMW bestaat erin de hulpvrager aan te sluiten bij een verzekeringsinstelling in het kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
De bijdragen die hiervoor moeten betaald worden, vallen veelal ten laste van het OCMW.


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Diensten > Sociale Dienst > Integratie in sociale zekerheid
Laatst aangepast op : 3/16/2018

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten