Elk OCMW heeft de opdracht om nuttige inlichtingen en raadgevingen te verstrekken en de nodige stappen te ondernemen om de hulpvrager alle rechten en voordelen te verlenen waarop hij/zij krachtens de geldende regelgeving aanspraak kan maken.

Concreet komt het hierop neer dat de mensen wegwijs moeten gemaakt worden in de uiterst complexe sociale wetgeving en georiŽnteerd naar de verschillende openbare en private organisaties, zoals de RVA ( Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling ), RVP ( Rijksdienst voor Pensioenen ), de kinderbijslagfondsen, de ziekenfondsen, de vakbonden, de VDAB ( Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ), Ö .

Ons centrum biedt geen juridische dienstverlening naar de lokale gemeenschap. Voor informatie omtrent specifieke juridische thema's wordt verwezen naar de plaatselijke advocaten, de Wetswinkel, Commissie voor Juridische Bijstand, het Justitiehuis te Gent of het bureau voor consultatie en verdediging ( aanvraag pro deo advocaat ) in de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

 


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Diensten > Sociale Dienst > Informatie en Advies
Laatst aangepast op : 3/16/2018

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten