Iedere persoon heeft het recht op een menswaardig bestaan.

In onze hedendaagse samenleving kan het immers niet worden geduld en verantwoord dat mensen - zonder woonst, zonder inkomen, zonder rechten - worden uitgesloten.

Het OCMW is er ook wettelijk toe gehouden om elkeen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Hier vindt u een beknopt overzicht van de voornaamste wettelijke opdrachten van het OCMW inzake het verstrekken maatschappelijke dienstverlening in het kader van onder meer de Organieke Wet van 8 juli 1976.

De OCMW -†maatschappelijk werkers en hun medewerkers staan door hun deskundigheid borg voor de kwaliteit van deze dienstverlening.

U vindt hen in het Sociaal & Administratief Centrum van het OCMW van Zelzate,
Kleine Landeigendomlaan 2a te 9060 Zelzate
tel. 09 342 29 20 / e-mail : s&ac@zelzate.be

Openingsuren:
elke werkdag in de voormiddag† van 9u - 11.45u†(*)

Met ingang van 23 februari 2017 zal het Sociaal & Administratief Centrum voor het publiek op donderdag gesloten zijn. Dit is een tijdelijke maatregel om de hoge werkdruk op deze dienst op te vangen.

*Om zeker te zijn dat uw†maatschappelijk werk(st)er†aanwezig is maakt u best vooraf een afspraak.

Werkt u of kan u niet langskomen tijdens deze openingsuren ? > U kan†een afspraak maken met onze medewerkers voor een ander tijdstip.
Neem hiervoor telefonisch contact op met onze onthaalmedewerkers op het nummer 09.342.29.20 (ma-vr 9u - 11u45 of DI NM 14u-19u).


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Diensten > Sociale Dienst > Overzicht
Laatst aangepast op : 2/22/2017

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten