Binnen de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, wordt een Vast Bureau gekozen.

Het Vast Bureau telt 3 leden, de voorzitter inbegrepen, en behartigt de zaken van dagelijks bestuur en de dagelijkse werking van het OCMW. Het Vast Bureau beslist oa over interne organisatie en werking van de interne diensten van OCMW, voorbereiding en opvolging van de organisatiebeheer en -beheersing, goedkeuren van de te betalen bedragen van het exploitatiebudget, bepaalde gunningen, personeelszaken, verlofregelingen, loopbaan- en prestatievermindering en afwezigheid, aanstellingen, het aanvaarden van stagedoende leerlingen en studenten, overplaatsingen van personeelsleden, ...

Leden:

Rik Laureys - voorzitter - CD&V - Vrij Zelzate

Filip Bruggheman - VLD-SD

Sofie De Vilder - sp.a

Ook de algemeen directeur is bij de vergaderingen aanwezig.


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Bestuur > Vast Bureau
Laatst aangepast op : 3/16/2018

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten