De OCMW - raad bestaat in Zelzate uit 9 leden. Dit aantal staat in relatie tot het bevolkingsaantal. Ook de algemeen directeur is op de vergaderingen aanwezig.

De gemeenteraadsleden verkiezen de leden van de OCMW - raad tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad. Er is voor deze leden dus sprake van een "getrapte verkiezing": de kiesgerechtigde inwoners verkiezen hun gemeenteraadsleden en die verkiezen dan op hun beurt de mensen die in de OCMW - raad zullen zetelen. De keuze van de gemeenteraadsleden is daarbij niet beperkt tot de verkozen gemeenteraadsleden!

foto

De OCMW - raad is het hoogste beslissingsorgaan binnen het OCMW - bestuur. De raad beslist over de algemene beleidskeuzes die het OCMW maakt. Tijdens de maandelijkse vergaderingen (die gedeeltelijk voor het publiek toegankelijk zijn) beslist de raad over heel uiteenlopende aangelegenheden. Op deze site verneemt u wanneer de raad vergadert, welke zaken er op de vergadering besproken worden en welke beslissingen er uiteidelijk genomen zijn.

Meer algemene informatie over werking en verkiezing van een OCMW - raad vindt u op http://www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/ocmw

 


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Bestuur > Raad Maatsch. Welzijn > Voorstelling
Laatst aangepast op : 3/16/2018

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten